Zorg na overleg

De beslissing nemen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum is niet vanzelfsprekend. Het is dus erg belangrijk deze beslissing voor te bereiden. Daarom is er vooraf elke verhuis een kennismakingsgesprek. De zorgvisie zal worden besproken en we gaan het engagement aan dat elke bewoner zoveel mogelijk zorgen in huis kan krijgen. Het belangrijkste doel van elke behandeling is steeds het herstel of behoud van functies. Indien dit niet langer mogelijk is, kiezen we voor een maximale comfort in huis. We trachten in ieder geval therapeutische hardnekkigheid te voorkomen.

De ervaring leert dat veel bewoners op een bepaald ogenblik de vraag stellen: kan ik in het woonzorgcentrum blijven wonen als ik steeds meer medische zorgen nodig heb? Het antwoord is duidelijk ja. Zelfs als de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand verslechtert. Belangrijk is dan wel dat elke bewoner op de hoogte is van welke zorgen hij/zij wenst en wat hij/zij precies van ons kan verwachten in de toekomst. 

Behandelingsafspraken worden steeds in samenspraak met de bewoner of vertrouwenspersoon gemaakt en regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Een vertrouwenspersoon is iemand die de bewoner bijstaat in het uitoefenen van zijn rechten als patiënt, zoals het verkrijgen van informatie of het inkijken van het zorgdossier. De bewoner kan zijn vertrouwenspersoon vrij kiezen: hij kiest iemand die hij vertrouwt. Dit kan een familielid of een goede vriend(in) zijn. De identiteit van de vertrouwenspersoon wordt toegevoegd aan het zorgdossier.