Visie

De woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland richten zich voornamelijk tot oudere zorgbehoevende volwassenen uit de gemeenten Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, die zich ondanks de geboden thuiszorg niet langer zelfstandig kunnen handhaven. Ook bewoners van andere gemeenten met een grote zorgbehoefte mogen wonen in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland.

We bieden een individuele woongelegenheid aan alle bewoners, in een sociale omgeving waar zij de kans hebben om anderen te ontmoeten en te participeren aan activiteiten.

Het welzijn van de bewoner primeert. We begeleiden de bewoner naar maximale zelfredzaamheid door hulpmiddelen aan te bieden en geen zorg nodeloos over te nemen. De bewoner behoudt maximaal de regie over het eigen leven en kan zijn voorkeuren en keuzes bespreken met de medewerkers van het woonzorgcentrum. Door het wonen en leven voldoende ruimte te geven willen wij de bewoner maximaal de kans bieden om zich thuis te voelen.

We bieden noodzakelijke zorg van hoge kwaliteit met respect voor de privacy van de bewoner. De bewoner, zijn familie en de medewerkers gaan in gesprek met elkaar over de noodzakelijke zorg en de manier waarop deze zal gepland worden. Onze medewerkers werken multidisciplinair. Ze zijn gemotiveerd en deskundig dankzij een goed opleidingsaanbod.

Familie en mantelzorgers worden nauw betrokken bij het wonen en welzijn van de bewoner. Zij worden beschouwd als gesprekspartners en participeren maximaal.

We doen beroep op vrijwilligers om het aanbod naar de bewoner op het vlak van wonen en leven te maximaliseren.

We maken deel uit van de lokale samenleving en werken nauw samen met andere voorzieningen. Bovendien vinden we het belangrijk om deze doelstellingen te verwezenlijken tegen een verantwoorde prijs.