Inrichting van de kamer

Alle kamers zijn standaard voorzien van meubels, tv-aansluiting en een vast en mobiel oproepsysteem voor de verpleging. De meeste kamers zijn individuele kamers. Elke bewoner is vrij zijn/haar eigen kamer in te richten, met klein meubilair, koelkast, TV, foto's, ... zodat hij/zij zich beter thuis voelt, rekening houdend met de voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en zorg.
Het onderhoud van de kamer gebeurt door personeelsleden van het woonzorgcentrum. Dit sluit niet uit dat de bewoner zelf een handje mag toesteken bij het ordelijk houden van de kamer.

Huisdieren

Kleine huisdieren zijn toegestaan, bijvoorbeeld een vogel of een vis. (Honden, katten, hamsters,... zijn niet toegelaten).
Indien je op een tweepersoonskamer verblijft heb je wel de goedkeuring van de kamergeno(o)t(e) nodig.
De bewoner of zijn/haar familie dient zelf te zorgen voor de verzorging en kosten voor het houden van deze dieren.

Brandgevaar

Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen, is het belangrijk dat de bewoners alles vermijden wat brandgevaar kan opleveren.
Elektrische toestellen mogen enkel gebruikt worden indien zij volledig in orde zijn. De bewoner dient telkens voordat hij/zij een elektrisch toestel in gebruik neemt, dit te melden. Het woonzorgcentrum kan het gebruik van elektrische toestellen verbieden, indien zij niet volledig in orde zijn of indien zij brandgevaar kunnen opleveren.
Het is niet toegestaan om kaarsen of verwarmingstoestellen in de kamer te gebruiken.
Zie ook rookverbod.