Inrichting van de kamer

Alle kamers zijn standaard voorzien van meubels, tv-aansluiting en een vast en mobiel oproepsysteem voor de verpleging. De meeste kamers zijn individuele kamers. Elke bewoner is vrij zijn/haar eigen kamer in te richten, met klein meubilair, koelkast, TV, foto's, ... zodat hij/zij zich beter thuis voelt, rekening houdend met de voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en zorg.
Het onderhoud van de kamer gebeurt door personeelsleden van het woonzorgcentrum. Dit sluit niet uit dat de bewoner zelf een handje mag toesteken bij het ordelijk houden van de kamer.