Bewoners- en familieraad

 Hof van Egmont organiseert om de drie maanden een bewonersraad en een familieraad.

 De 3-maandelijkse bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners. De deelnemers kunnen advies geven en zo bijdragen tot het goed functioneren en behalen van de doelstellingen van Hof van Egmont.

 De familieraad is specifiek gericht naar familieleden van bewoners met dementie. Hof van Egmont organiseert 3x per jaar een familieraad. De familieraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over wonen en zorg in Hof van Egmont.

APROPO

Maandelijks communiceren wij met onze bewoners en hun familie over het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum via onze huiskrant: de APROPO. U vind de link naar de APROPO op onze homepage.

Schrijf u hierin om een e-mail te ontvangen wanneer de nieuwe APROPO online staat.