Wegwijzer voor nieuwe bewoners

Elke nieuwe bewoner, voor kort of vast verblijf, verwelkomen we met onze brochure 'Wegwijzer'.

Hiermee willen we iedereen wegwijs maken in onze organisatie. Heb je praktische vragen over je nieuwe thuis dan hopen we dat u hierin een gepast antwoord zult vinden.

Natuurlijk mag je ook uw vraag stellen aan onze medewerkers. Zij zullen met plezier verder helpen!

Bewoners- en familieraad

Hof van Egmont organiseert om de drie maanden een bewonersraad en een familieraad.

De 3-maandelijkse bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners. De deelnemers kunnen advies geven en zo bijdragen tot het goed functioneren en behalen van de doelstellingen van Hof van Egmont.

De familieraad is specifiek gericht naar familieleden van bewoners met dementie. Hof van Egmont organiseert 3x per jaar een familieraad. De familieraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over wonen en zorg in Hof van Egmont.

Apropo

Maandelijks communiceren wij met onze bewoners en hun familie over het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum via onze huiskrant: de APROPO. U vind de link naar de APROPO op onze homepage.

Schrijf u hier in om een e-mail te ontvangen wanneer de nieuwe APROPO online staat.