Animatoren als begeleiders wonen en leven

Het animatieteam van het Hof van Egmont bestaat uit 4 begeleiders wonen en leven. Een van de doelstellingen van het animatieteam is de bewoner zo lang mogelijk actief laten blijven door de mogelijkheden, capaciteiten en talenten van de bewoner te stimuleren. Hiernaast zorgt het animatieteam voor een aangenaam en aangepast leef- en woonklimaat zodat de bewoner zowel individueel als in groep kan ontspannen. De begeleiders wonen en leven staan ook in voor het bevorderen van het sociaal contact van de bewoners.

               pompoenen uithollen

Om deze doelstellingen te verwezelijken zorgen de begeleiders wonen en leven naast dagdagelijkse activiteiten ook voor:

  • Individuele aandacht: praatje houden, wandeling maken, iets gaan drinken,...
  • Een rustige manier om elke dag te beginnen door persoonlijke ontbijtbegeleiding
  • Waarborgen dat elke bewoner op het gewenste tijdstip op de gewenste plaats raakt: hulpmiddelen voorzien (rolwagen, stok, rollator, begeleider,...)
  • Psychische begeleiding: begrijpend luisteren wanneer de bewoner daar behoefte aan heeft
  • Creëren van een 'thuisgevoel': familie betrekken, activiteiten voorzien waar bewoners hun leven van thuis kunnen doortrekken (culinaire activiteiten, huishoudelijke taken,...)
  • Bevorderen van de levenskwaliteit van de bewoners: activiteiten aanbieden waar de bewoner zich actief en sociaal kan engageren (zangkoor, handwerk, koken, volksspelen, kaarten, quiz,...)
  • Aanbieden van ontspannende activiteiten (relaxatiebaden, snoezelen, muziek luisteren, bezinningsmomenten, poëzie en literatuur,...)

 pompoenen snijden                

Activiteiten

Het woonzorgcentrum zorgt iedere dag voor een zinvolle tijdsbesteding van de bewoners door het aanbieden van activiteiten en door het werken rond verschillende projecten. Zowel cultuur, als beweging, ontspanning, sociale contacten en pastorale activiteiten komen aan bod. Een aantal activiteiten zijn standaard beschikbaar: de rolstoelfiets, de snoezeltuin, de snoezelcocoon voor personen met vergevorderde dementie, ...

               bewegen

In de zomer worden verschillende uitstappen georganiseerd: naar zee met de trein, naar Planckendael met de stadsbus, de seniorensportdag,...                                                        

Wij nodigen alle familieleden hartelijk uit om deel te nemen aan de activiteiten en zich actief als mantelzorger of vrijwilliger te blijven inzetten.

Bibliotheek

Vrijwilligers zorgen wekelijks voor de verdeling van boeken in het Hof van Egmont. Zij bezorgen boeken bij bewoners op de kamer. Er is keuze tussen gewone boeken en grootletterboeken of gesproken boeken.

Huiskrant Apropo

Iedere bewoner ontvangt elke maand de huiskrant op de kamer. Naast het animatieprogramma bevat deze krant algemene informatie en een aantal vaste rubrieken.

Lees hier de Apropo van deze maand