Wat is de bewonersfactuur?

De bewoner, of (elke) persoon die belast is met de betaling ontvangt elke maand een factuur van Zorgbedrijf Rivierenland.

Deze maandelijkse factuur is de bewonersfactuur en geeft een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de kosten.