Diversiteit

Het Zorgbedrijf Rivierenland gaat uit van een samenleving waarin iedereen meetelt en waarbij verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden. Onze medewerkers benaderen mensen als unieke individuen die verschillende identiteiten herbergen. De aandacht voor diversiteit is ook verankerd binnen de diensten van Zorgbedrijf Rivierenland.

De diverse samenleving is een rijkdom. Iedereen geeft mee vorm aan de samenleving en iedereen moet de kans hebben om actief deel te nemen aan deze samenleving. Iedereen doet mee.