Was

Het woonzorgcentrum Hof Van Egmont biedt de keuzevrijheid inzake het onderhoud van de persoonlijke kleding.  Aan iedere bewoner, reeds wonend in het woonzorgcentrum of een nieuwe bewoner, wordt de vraag gesteld of hij/zij de kleding wenst te laten wassen door de wasserij, die is aangesteld door Zorgbedrijf Rivierenland, of zelf wenst in te staan voor de was.  De aangestelde wasserij is de industriële wasserij Sterima.  Voor meer uitleg over de ganse wasprocedure hebben wij een speciale editie van de huiskrant uitgebracht, nl. de "WASPROPO".  Klik hier om deze Waspropo te openen.

 

Het woonzorgcentrum Hof Van Egmont staat niet in voor het herstellen van het persoonlijk linnen van de bewoner. Het herstellen van kledij gebeurt door de familie of door onze vrijwilligers.