Verblijfsmogelijkheden

Vast verblijf

In het totaal bieden wij een thuis aan 186 bewoners.

Het onderscheid tussen een RVT en ROB afdeling wordt gemaakt op basis van de zelfredzaamheid van de bewoners.

  • ROB: rustoord voor bejaarden. Een ROB-afdeling is geschikt voor bejaarden die eerder onafhankelijk zijn.

  • RVT: rust- en verzorgingstehuis. Een RVT-afdeling is voor bejaarden die zich minimaal bevinden in de afhankelijkheidscategorie B. Deze rangschikking van de afhankelijkheidscategorieën gebeurt op basis van verminderde zelfredzaamheid of met andere woorden toenemende afhankelijkheid. Hierbij is afhankelijkheidscategorie O de categorie waarbij men onafhankelijk is. De afhankelijkheid neemt toe van categorie A naar categorie B en C, en is maximaal bij categorie Cd (oa. zorgbehoevende bewoners met dementie). De afhankelijkheidscategorie wordt bepaald door de verpleegkundige of behandelende arts.   

  • Bewoners met dementie kunnen ook op andere afdelingen verblijven, voor zover de gepaste zorg kan geboden worden.

  • Wij bespreken steeds met de bewoner en familie wat de beste oplossing is.

Verblijf in het dagverzorgingscentrum

Hof van Egmont biedt naast het woonzorgcentrum ook 2 dagverzorgingscentra, waarvan één specifiek voor personen met dementie, namelijk dagverzorgingscentrum Hanswijk.

Tijdelijk verblijf in centrum voor kortverblijf

Zoek je opvang en verzorging gedurende een korte periode, dan kan je voor een periode van maximum 3 maanden verblijven in het centrum voor kortverblijf. Hof van Egmont beschikt over 10 kamers voor kortverblijf.

Overnachten in het woonzorgcentrum

Heb je voldoende ondersteuning tijdens de dag om thuis te blijven wonen, maar zoek je wel een oplossing voor ondersteuning tijdens de nacht, dan kan je ervoor kiezen om in het woonzorgcentrum te komen overnachten. Hof van Egmont heeft 3 kamers voor overnachting.