Aanvraag

Voor een aanvraag tot verhuis contacteer je: 

Woonzorgcentrum Hof van Egmont 
Hendrik Speecqvest 5
2800 Mechelen

T 015 41 29 44  

of één van onze woonzorgcoachen:

Zorgbedrijf Rivierenland probeert iedereen zo lang mogelijk in zijn/haar eigen woonomgeving te laten verblijven. Daarom biedt het zorgbedrijf ook verschillende opvangmogelijkheden aan zoals kortverblijf, dagverzorgingscentrum, nachtverblijf,…  De woonzorgcoach zal samen met de kandidaat-bewoner de verschillende mogelijkheden van hulpverlening onderzoeken en bespreken.