Ontspanning, sociale contacten en een zinvolle daginvulling. Het zijn allemaal onmisbare elementen voor een aangenaam leef- en woonklimaat. De begeleiders wonen en leven van het Hof van Egmont stimuleren de bewoners dan ook graag om hun capaciteiten en talenten te blijven gebruiken.

Dat doen ze onder meer door hen individuele aandacht te geven, bijvoorbeeld tijdens een praatje of een wandeling, door culinaire, culturele of sociale activiteiten te organiseren, of door samen met de bewoners op uitstap te gaan. De kerstverlichting, maar evengoed de frituren en culturele organisaties in Mechelen hebben bijvoorbeeld geen geheimen meer voor onze begeleiders wonen en leven en bewoners. Ook uitstappen naar zee, Planckendael, de seniorensportdag, … staan jaarlijks op het programma. 

Buurtprojecten

Daarnaast wordt de buurt regelmatig uitgenodigd in het Hof van Egmont. Zo heeft het woonzorgcentrum bijvoorbeeld een galerie waar kunstenaars hun werk kunnen tentoonstellen. Buurtbewoners zijn ook welkom in de moestuin, die ze samen met bewoners kunnen onderhouden. 

Ook scholen uit de buurt komen regelmatig langs in het Hof van Egmont. De leerlingen van kleuter- en basisscholen in de omgeving doen bijvoorbeeld gemeenschappelijke activiteiten met de bewoners. Scholieren uit het middelbaar onderwijs worden op hun beurt bij de activiteiten betrokken wanneer ze werken rond sociaal engagement.