Samenwerking met de buurt

De animatoren trekken regelmatig met de bewoners naar buiten bijvoorbeeld om frietjes te gaan eten of om een avondwandeling te doen en van de kerstverlichting te genieten.  Onze animatoren nemen ook samen met de bewoners deel aan culturele activiteiten die de stad Mechelen organiseert.

In het woonzorgcentrum Hof van Egmont is een kunstgalerij waar buitenstaanders hun werken tentoon kunnen stellen. 

Hof van Egmont werkt regelmatig samen met scholen uit de buurt. De bewoners van het woonzorgcentrum en de leerlingen van kleuter- en basisonderwijs doen dan gemeenschappelijke activiteiten. Ook middelbare scholieren worden bij deze gezamelijke activiteiten betrokken wanneer ze bijvorbeeld projecten uitwerken rond sociaal engagement.