Hof van Egmont werkt nauw samen met studenten en scholen.

Stage in Hof van Egmont

In het woonzorgcentrum Hof van Egmont werken we nauw samen met scholen en opleidingscentra uit de omgeving om stagiairs praktijkervaring te laten opdoen in de gekozen beroepsrichting:

  • ZORG: kijkstages, zorgkunde, verpleegkunde, ergotherapie, animatie, ...
  • FACILITAIRE DIENST: keukenmedewerker, onderhoud, ...
  • ADMINISTRATIE: onthaalmedewerker
  • MAATSCHAPPELIJK WERK

Om de stagiairs tijdens hun stage de nodige ondersteuning, scholing en begeleiding op de werkvloer te bieden, werken we op elke woonwijk of dienst met een referentiepersoon stagebegeleiding. Deze medewerker volgt de leerdoelen van de stagiair mee op, evalueert het werk van de stagiair en stuurt eventueel bij, door in dialoog te gaan met de stagiair, de praktijkdocent en de teamleden.

Wij geven de stagiairs een opstap naar weekend- en/of vakantiewerk indien ze hun stageperiode beëindigen met een positieve beoordeling.

Ben je geïnteresseerd om je stage bij ons te doen?

Contacteer dan:

Evaluatiedocumenten

Op het einde van de stageperiode wensen we een eerlijke en correcte evaluatie op te stellen. Hiervoor gebruiken we een evaluatiedocument dat na elke stagedag door een medewerker wordt ingevuld.

Om dit vlot te laten verlopen vragen we je om dit document te downloaden. Wanneer je dit hebt aangevuld met de gevraagde persoonsgegevens en een duidelijke foto van jezelf, kan je het document vóór de aanvang van je stage doormailen naar hve_stages@zbrivierenland.be

Als je zelf, of je stagebegeleider, bepaalde leerdoelen onder de aandacht wil brengen, mag je die reeds op het document invullen.

Vakantiewerk

Weekend- en vakantiewerk in de zorg

Studeer je voor zorgkundige of voor verpleegkundige? Heb je stage gedaan en werd deze goed beoordeeld? Ben je nog op zoek naar weekend- en/of vakantiewerk?

Contacteer dan de verantwoordelijke voor de zorgafdelingen:

Tom Van Berckelaer

T 015 41 29 44
tom.vanberckelaer@zbrivierenland.be