Studenten

Hof van Egmont werkt nauw samen met studenten en scholen.

Stage in Hof van Egmont

In het woonzorgcentrum Hof van Egmont werken we nauw samen met scholen en opleidingscentra uit de omgeving om stagiairs praktijkervaring te laten opdoen in de gekozen beroepsrichting:

 • ZORG: kijkstages, zorgkunde, verpleegkunde, ergotherapie, animatie, ...
 • FACILITAIRE DIENST: keukenmedewerker, onderhoud, ...
 • ADMINISTRATIE: onthaalmedewerker
 • MAATSCHAPPELIJK WERK

 Om de stagiairs tijdens hun stage de nodige ondersteuning, scholing en begeleiding op de werkvloer te bieden, werken we op elke afdeling of dienst met een referentiepersoon stagebegeleiding. Deze medewerker volgt de leerdoelen van de stagiair mee op, evalueert het werk van de stagiair en stuurt eventeel bij, door in dialoog  te gaan met de stagiair, de praktijkdocent en de teamleden.

Wij geven de stagiairs een opstap naar weekend- en/of vakantiewerk indien ze hun stageperiode beëindigen met een positieve beoordeling.

 We organiseren 2x per maand (op elke 1ste en 3de woensdag van de maand) een onthaalmoment waarop de toekomstige studenten informatie krijgen over ons wzc en hoe we de stagebegeleiding organiseren, aansluitend volgt er een rondleiding. Vanaf januari is er maandelijks 1 onthaalmoment, eveneens op woensdag.

Hierdoor kunnen de studenten de eerste dag, goed geïnformeerd, onmiddellijk starten op hun afdeling.

Tijdens het schooljaar 2018 - 2019 zijn deze onthaalmomenten gepland op

 • 12 en 26 september 2018
 • 10 en 24 oktober 2018
 • 7 en 21 november 2018
 • 5 en 19 december 2018
 • 16 januari 2019
 • 13 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 10 april 2019
 • 15 mei 2019

Telkens van 13.30 uur tot 14.30 uur in vergaderzaal De Dijlepot.   

Ben je geïnteresseerd om je stage bij ons te doen?

Contacteer dan:

• de stagecoördinator ZORG: Patrick Decolvenaer

T 015 44 85 99

patrick.decolvenaer@zbrivierenland.be

• de stagecoördinator FACILITAIRE DIENST: Tatjana Korshunova

T 015 28 14 78

tatjana.korshunova@zbrivierenland.be

• de stagecoördinator ADMINISTRATIEVE DIENST: Katrien Van Robaeys 

T 015 44 85 93

katrien.vanrobaeys@zbrivierenland.be

• de stagecoördinator MAATSCHAPPELIJK WERK: Marijke De Smedt

T 015 44 85 40

marijke.desmedt@zbrivierenland.be

Evaluatiedocumenten

Op het einde van de stageperiode wensen we een eerlijke en correcte evaluatie op te stellen.

Hiervoor gebruiken we een evaluatiedocument dat na elke stagedag door een medewerker wordt ingevuld.

Om dit vlot te laten verlopen vragen we je om dit document te downloaden. Wanneer je dit hebt aangevuld met de gevraagde persoonsgegevens en een duidelijke foto van jezelf, kan je het document vóór de aanvang van je stage doormailen naar hve_stages@zbrivierenland.be

Als je zelf, of je stagebegeleider, bepaalde leerdoelen onder de aandacht wil brengen, mag je die reeds op het document invullen.

Vakantiewerk

Weekend- en vakantiewerk in de zorg

Studeer je voor zorgkundige of voor verpleegkundige?

Heb je stage gedaan en werd deze goed beoordeeld ?

Ben je nog op zoek naar weekend- en of vakantiewerk?
contacteer dan de verantwoordelijke voor de zorgafdelingen:

Patrick Decolvenaer     patrick.decolvenaer@zbrivierenland.be

T 015 41 29 44