Historiek

Hof van Egmont is één van de 4 woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland, het is een open huis dat zich richt tot elke hulpbehoevende oudere Mechelaar.

Bij de ingang van het woonzorgcentrum lezen we op een stenen plaat de volgende tekst: 'In de 16e eeuw woonde op deze plaats de Graaf van Egmont. In de 19e eeuw richtte het bestuur een tehuis op voor bejaarde echtparen en alleenstaande mannen en vrouwen. Dit was mogelijk dankzij een schenking uit de nalatenschap van Hendrik Speecq. Het woonzorgcentrum kreeg oorspronkelijk ook de naam van deze weldoener. Op 9 december 1972 werd het nieuwe woonzorgcentrum 'Hof van Egmont' officieel geopend. De bedoeling was dat hier een leefgemeenschap voor bejaarden uitgebouwd zou worden.'