Mantelzorg              

Mantelzorgers

De mensen die je nauw aan het hart liggen, helpen en ondersteunen is voor velen van ons heel vanzelfsprekend. Je buur, familie of vrienden helpen en begeleiden geeft je een gevoel van zinvolheid en is voor velen een ware hulp. Tegelijk is dit soms mentaal, fysiek maar ook financieel zwaar om dragen. Daarom ondersteunen we de mantelzorgers zo veel als mogelijk.

Ben je mantelzorger van een persoon met dementie, dan kan je steeds terecht bij Anke Grégoir, de referentiepersoon dementie van Hof van Egmont. Je kan ook terecht in 't MoNUment, een inloophuis voor personen met dementie én hun mantelzorgers.

In Vlaanderen is een Vlaams Expertisepunt voor mantelzorgers opgericht. Hun website biedt een overzicht van alle informatie die je als mantelzorger zoekt, ga daar zeker ook een kijkje nemen.

Mantelzorgers zorgen voor een zorgbehoevende partner, ouder, familielid, kind of vriend. Zij zijn cruciaal in de zorg en daarom moet ook voor hen gezorgd worden.

Hier vind je allerlei activiteiten waar je als mantelzorger kan aan deelnemen. 

Praatcafé dementie

Het praatcafé is een ontmoetingsmoment voor personen met dementie, hun familieleden, mantelzorgers en geïnteresseerden.

Een gastdeskundige stelt een bepaald thema rond dementie voor. Telkens staat een ander onderwerp centraal.

Nadien kan je, samen met de gastdeskundige en de andere aanwezigen, van gedachten wisselen of ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Dit is uiteraard volledig vrijblijvend, je mag ook gewoon luisteren.

Momenteel vindt het praatcafé virtueel plaats door Covid-19. Meer info vind je hier.

Natuurwandelingen 

Iemand die zorg draagt voor een ander, neemt zelden tijd om zelf te ontspannen. Daarom organiseert het Sociaal Huis enkele natuurwandelingen met een ervaren gids, puur ontspanning voor mantelzorgers al dan niet samen met de persoon waar ze voor zorgen.

Meer informatie en inschrijven:

Wil je graag uitgenodigd worden voor een volgende wandeling, laat het ons weten:

015 44 33 04 of info@zbrivierenland.be