Bewoners met dementie

Hof van Egmont heeft speciale aandacht voor personen met dementie. Deze bewoners wonen meestal op één van onze vier beveiligde afdelingen: niveau 1, niveau 2, Nieuwenhuyse en afdeling A 3-4.

Familieleden hebben vaak vragen over het proces van dementie en nood aan ondersteuning. Zij kunnen hiervoor beroep doen op onze 'referentiepersoon dementie'.

Omdat de bewoner met dementie zijn rechten als patiënt vaak niet meer zelf kan uitoefenen, kan hij iemand kiezen die hij vertouwt om hem daarbij te helpen, een 'vertrouwenspersoon'.

Referentiepersoon dementie

De referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener, die zich voortdurend bijschoolt in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving. Deze medewerker engageert zich om een uitwisseling van kennis, attitudes en vaardigheden in het werkveld te stimuleren. Hij/zij bespreekt ook regelmatig de mogelijkheden van de bewoners, samen met de zorgmedewerkers en de vertrouwenspersoon. Zo nodig wordt de zorg aangepast. De functie van een referentiepersoon dementie kadert in een beleid van kwaliteitsvolle dienstverlening.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is iemand die de bewoner bijstaat in het uitoefenen van zijn rechten als patiënt, zoals het verkrijgen van informatie of het inkijken van het zorgdossier. De bewoner kan zijn vertrouwenspersoon vrij kiezen: hij kiest iemand die hij vertrouwt. Dit kan een familielid of een goede vriend(in) zijn. De identiteit van de vertrouwenspersoon wordt toegevoegd aan het zorgdossier.

Kleinschalig Wonen

Op onze afdeling Nieuwenhuyse leeft een beperkt aantal bewoners met dementie samen in een huiselijke sfeer. Dit 'kleinschalig wonen' startte als project in oktober 2013 en is sindsdien een vaste afdeling in het woonzorgcentrum. Nieuwenhuyse bestaat uit 6 tweepersoonskamers met afzonderlijke badkamer met inloopdouche. Speciale aandacht gaat naar de grote leefruimte met open keuken voorzien van alle modern comfort. Zo zorgt deze leefruimte voor een plek waar liefde, geborgenheid, vertrouwen, vrolijkheid en begrip centraal staan bij de bewoners, hun familie en de medewerkers. De bewoners voelen zich comfortabel in deze kleine groep. Ze worden betrokken bij het maaltijdgebeuren, net zoals thuis: ze dekken de tafel, maken soep, eten samen, wassen af, ontvangen bezoek, enz... Het hoort allemaal thuis bij het "huiselijk wonen".