Voorafgaande zorgplanning

We willen vermijden dat belangrijke beslissingen over de gezondheidstoestand van de bewoner genomen worden buiten zijn/haar wil om. Het is dan ook ons streefdoel om met de bewoners op hun maat over toekomstige behandelingsmogelijkheden te spreken. We merken wel dat de wil van de bewoners, of ze nu nog gezond zijn of reeds ziek, kan evolueren. Behandelingsafspraken kunnen dus op elk moment in functie van de zorgvraag van de bewoner gewijzigd worden.

Belangrijke beslissingen neemt niemand graag alleen. En praten over de toekomstige gezondheidstoestand boezemt vele bewoners bovendien angst in. In onze gesprekken met de bewoner zullen we dan ook-samen met de huisarts- zoveel mogelijk de vertrouwenspersoon* betrekken.

Met voorafgaande zorgplanning willen we de bewoner dus in staat stellen om – rechtstreeks of met de hulp van een vertrouwenspersoon en de huisarts – zijn/haar wensen in verband met toekomstige medische zorgen duidelijk te maken.

* Een vertrouwenspersoon is iemand die de bewoner bijstaat in het uitoefenen van zijn/haar rechten als patiënt, zoals het verkrijgen van informatie of bij het inkijken van het zorgdossier. De bewoner kan zijn/haar vertrouwenspersoon vrij kiezen: hij/zij kiest iemand die hij/zij vertrouwt. Dit kan een familielid, een goede vriend(in) zijn. De identiteit van de vertrouwenspersoon wordt toegevoegd aan het zorgdossier.

 

Meer informatie vindt u op:

http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/