Levensbeschouwing

Wij eerbiedigen elke politieke, filosofische en godsdienstige overtuiging.

Zowel de aalmoezenier als de lekenconsulent zijn op vraag van de bewoners beschikbaar. Ook indien de bewoner een vertegenwoordiger van een andere levensovertuiging wenst te spreken, zal het personeel de nodige contacten leggen.

Indien de bewoner dit zelf wenst, dan kan hij/zij zijn/haar filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging meedelen aan de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum. Deze overtuiging wordt dan genoteerd in het persoonlijke dossier van de bewoner en het personeel van het woonzorgcentrum zal hier, in de mate van het mogelijke, rekening mee houden.

Je kan in onze activiteitenkalender raadplegen wanneer de eucharistievieringen doorgaan in ons restaurant.