Interne afsprakennota

Als u in het woonzorcentrum komt wonen krijgt u de interne afsprakennota. Hierin vindt u alle interne afspraken die gelden in het woonzorgcentrum. 

Er bestaat zo'n afsprakennota voor elk type van verblijf in het woonzorgcentrum: vast of kort, enkel overdag of enkel om te overnachten. In de bijgevoegde documenten vindt u alle afsprakennota's.