In woonzorgcentrum Roosendaelveld zetten we sterk in op innovatieve zorgtechnologie. Via deze technologie hebben de bewoners maximale vrijheid zonder dat hun veiligheid in het gedrang komt. Er zal gewerkt worden met camera's, locatiebepalingen en leefcirkels. Dit betekent dat bewoners vrij kunnen gaan in locaties die voor hen veilig zijn, ook zonder begeleiding. 

Uiteraard zal dit systeem uitgewerkt worden rekening houdend met de geldende privacyregels.