Twee gekoppelde woningen in het woonzorgcentrum zullen een thuis bieden aan 16 ouderen met een bijzondere psychische kwetsbaarheid. Personen ouder dan 65 jaar met een psychiatrisch verleden, die nood hebben aan een specifieke omkadering en ouderen met een gelijkaardige zorgnood, kunnen hier terecht.

Zij vinden er een beschermend en gestructureerd woon- en leefklimaat. Via de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen kunnen we hen niet alleen een huiselijke, vertrouwde en herkenbare omgeving aanbieden maar hen ook maximaal de regie over hun eigen leven laten behouden.

We bekijken individueel per bewoner wat zijn noden zijn en hoe we hem/haar kunnen ondersteunen in het vervullen van die noden. We doen dit samen met de bewoner, zijn/haar naasten en de professionele zorgverleners uit de vroegere thuissituatie. We bieden structuur en grenzen waar nodig maar vooral ook vrijheid en zelfstandigheid waar het kan. Dankzij de beschikbare zorgtechnologie is het mogelijk om elke individuele bewoner op maat te ondersteunen via een gepersonaliseerd alarm. Hierdoor heeft de bewoner toegang tot alle ruimtes die voor hem/haar veilig zijn en niet tot andere ruimtes. Sommige bewoners kunnen zo zelfstandig naar de brasserie gaan of een wandeling maken. In geval van nood kan de bewoner bovendien snel teruggevonden worden via het localisatiesysteem.

Samen met de bewoners wordt gezocht naar de voor hen meest geschikte ondersteuning zowel in het woonzorgcentrum als daarbuiten. De medewerkers die hiervoor instaan zijn opgeleid voor deze doelgroep. Bovendien overleggen we waar het nodig is met externe experten over specifieke ziektebeelden.