In woonzorgcentrum Roosendaelveld zijn 12 van de 15 huizen voorzien voor ouderen (+65 jaar) met dementie. 

Door het wonen en leven in een quasi- familiale structuur voldoende ruimte te geven, willen wij maximaal de kans geven aan de bewoner om zich thuis te voelen. De huiselijke omgeving met eigen meubels, eigen foto's, eigen decoratie, enz. en de kleinschalige genormaliseerde werking ondersteunen hierbij.

De autonomie en zelfredzaamheid van de bewoner staan centraal. De bewoner houdt maximaal de regie over zijn of haar leven. Door het gebruik van zorgtechnologie kunnen we de bewoners maximale vrijheid geven op maat van zijn/haar situatie. Elke bewoner krijgt een gepersonaliseerd alarm dat individueel ingesteld is. Hierdoor heeft de bewoner toegang tot alle ruimtes die voor hem/haar veilig zijn en niet tot andere ruimtes. Sommige bewoners kunnen zo zelfstandig naar de brasserie gaan of een wandeling maken en tegelijk is er geen risico dat bewoners ongevraagd kamers van buren binnengaan. In geval van nood kan de bewoner bovendien snel teruggevonden worden via het localisatiesysteem.

Daarnaast wordt een woon- en zorgleefplan opgemaakt op basis van wensen en voorkeuren van en samen met de bewoner en zijn/haar familie en/of mantelzorgers. We houden vanuit het woonzorgcentrum nauwe contacten met de vroegere leefomgeving van de bewoner en brengen deze graag binnen in het woonzorgcentrum. Tegelijk maakt het woonzorgcentrum deel uit van de ruimere omgeving en zullen we dus ook vanuit het woonzorgcentrum deelnemen aan de samenleving. 

Het multidisciplinair team ondersteunt de bewoner en zijn familie om zijn woon- en leefomgeving zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Hiervoor doen we indien nodig beroep op interne en externe expertise.