Roosendaelveld vervangt een deel van woonzorgcentrum Hof van Egmont. Dit betekent dat dit nieuwe woonzorgcentrum beroep kan doen op de ervaren medewerkers van Hof van Egmont met een opgebouwde expertise rond de doelgroep maar ook in de werking. 

Er wordt gewerkt met multidisciplinair samengestelde teams rond de woningen. Dit betekent dat er niet alleen verpleegkundigen en zorgkundigen maar ook logistieke medewerkers, kinesisten, ergotherapeuten, begeleiders wonen en leven en onderhoudsmedewerkers in het team aanwezig zijn. 

Zij worden ondersteund door interne experten zoals referentiepersonen dementie en voorafgaande zorgplanning, een psycholoog, woonzorgcoach, diëtist, arts, enzovoort.

Iedere medewerker doorloopt daarnaast een opleidingstraject voor de start van het woonzorgcentrum, afhankelijk van de individuele noden en we blijven ook daarna inzetten op vorming van medewerkers.