Eén van de huizen in het woonzorgcentrum is een huis voor personen met jongdementie . Het huis is gelegen in het gebouw maar heeft een volledig eigen ingang. Dit huis is bedoeld voor personen die voor hun 65ste de diagnose dementie kregen.

In onze werking met personen met jongdementie hanteren we de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen en focussen we op wat er nog kan. Samen met de bewoner en zijn familie bieden we een thuis aan de bewoners en ondersteunen we hen in de manier waarop zij willen leven.

We stimuleren maximale zelfredzaamheid en autonomie. Tegelijk zorgen we voor een veilige omgeving en een professionele omkadering specifiek opgeleid voor de zorg voor deze doelgroep. De persoon met jongdementie krijgt alle nodige ondersteuning maar ook zijn familie krijgt de ondersteuning die zij nodig heeft. Er is individuele begeleiding voorzien maar ook extra contact tussen de mantelzorgers van de bewoners om ervaringen uit te wisselen, is mogelijk. Een verhuis naar het huis voor personen met jongdementie betekent niet dat automatisch alles wordt overgenomen. Samen met de bewoner en zijn familie bekijken we welke de individuele noden zijn: welke zorg kan/wil de bewoner zelf opnemen, welke zorg kan/wil de mantelzorger nog opnemen en welke zorg nemen de medewerkers wordt. Deze samenwerking wordt op regelmatige basis geëvalueerd en aangepast aan de wijzigende noden.

Dankzij de voorziene zorgtechnologie kunnen we de persoon met jongdementie ook maximale vrijheid geven rekening houdend met de mogelijkheden van elke individuele persoon. Elke bewoner krijgt een gepersonaliseerd alarm dat individueel ingesteld is. Hierdoor heeft de bewoner toegang tot alle ruimtes die voor hem/haar veilig zijn en niet tot andere ruimtes. Sommige bewoners kunnen zo zelfstandig naar de brasserie gaan of een wandeling maken en tegelijk is er geen risico dat bewoners ongevraagd kamers van buren binnengaan. In geval van nood kan de bewoner bovendien snel teruggevonden worden via het localisatiesysteem.

De connectie met de buitenwereld is zeer belangrijk. Het huis voor personen met jongdementie is geen aparte wereld. Er wordt waar mogelijk deelgenomen aan externe activiteiten zowel op individuele basis (afhankelijk van de eigen wensen en noden) als in groep waarbij alle bewoners van het huis samen de dingen beleven. 

In Roosendaelveld werken we niet alleen, we werken samen met onder andere de thuiszorgdiensten, andere residentiële voorzieningen, het expertisecentrum dementie en het ontmoetingshuis 't MoNUment.