Bezoekregeling

Bezoekregeling vanaf maandag 21 december 2020:

We kunnen terug bezoek op de kamer toestaan en we beseffen goed dat dit voor jullie en voor de bewoners heel belangrijk is, zeker ook met komende feestdagen. We blijven de veiligheid tijdens het bezoek wel heel hoog in het vaandel dragen. Daarom spreken we graag de volgende zaken af:

  •  Eenzelfde bezoeker gedurende de volgende 2 weken
  •  Twee bezoekmomenten per week
  •  De duurtijd van het bezoek beperken we graag tot een uur
  •  Online reserveren via https://calendly.com/hve-br3/bezoek2 (als dat niet lukt kan je via het onthaal reserveren)
  •  Bezoek mogelijk tussen 13 en 16 uur
  •  Registratie bij het binnenkomen aan het onthaal
  •  Je ontsmet regelmatig de handen, zeker voor en na het gebruik van de lift en voor en    na het bezoek op de kamer
  •  Je draagt gedurende het volledige bezoek een mondneusmasker, evenals de bewoner
  •  Je behoudt de afstand van 1,5m op de kamer
  •  Het raam op de kamer van de bewoner staat op een kiertje, ventilatie is belangrijk.