Gepubliceerd op:
8
maart
2021

Je hoeft je bezoek niet meer te reserveren, maar lees aandachtig de nieuwe bezoekregels:

Bezoekregeling vanaf 1 maart 2021

 

Je hoeft je bezoek niet meer te reserveren, maar lees aandachtig de nieuwe bezoekregels:

Nu meer dan 90% van de bewoners en meer dan 70% van de medewerkers gevaccineerd is, versoepelen we de bezoekregeling. Dit betekent dat de bewoners vanaf nu dezelfde regels volgen als de rest van de samenleving.

De versoepelingen gaan in vanaf maandag 1 maart. De bewoners kunnen zich vanaf die dag weer vrij bewegen in en buiten het woonzorgcentrum. In het woonzorgcentrum moeten de bewoners geen mondmasker meer dragen. Buiten het woonzorgcentrum moeten de bewoners zich houden aan de algemene regels: een mondmasker dragen in het centrum van Mechelen, maximaal met 3 andere personen wandelen, maximaal met 2 gaan winkelen, enkel op bezoek gaan bij een knuffelcontact, enzovoort. De cafetaria en het restaurant zijn opnieuw open voor de bewoners maar nog niet voor bezoekers of externe gebruikers.

 

Mogelijkheden bezoekregeling

Er zijn drie mogelijkheden voor het bezoek vanaf 1 maart. De bewoner kan, eventueel in samenspraak met de familie, beslissen wat voor hem/haar het beste past op vlak van comfort en veiligheid:

2 nauwe contacten (‘knuffelcontacten’): dit zijn personen die bij de bewoner op bezoek kunnen komen zonder mondmasker en zonder afstand. Zij moeten apart op bezoek komen (max. 1 knuffelcontact tegelijk).

OF

2 sociale contacten: dit zijn 2 personen die, tegelijk, op bezoek kunnen komen bij de bewoner (ze mogen uiteraard ook apart komen). Zij houden tijdens het bezoek hun mondmasker op en houden voldoende afstand.

OF

1 knuffelcontact en 1 sociaal contact, zij komen apart op bezoek en houden zich aan de regels zoals ze hierboven vermeld staan.

De contacten kunnen om de 2 weken wisselen. De regels gelden voor alle bewoners, ook de (nog) niet-gevaccineerde bewoners. Voor die laatsten raden we wel aan om het mondmasker aan te houden waar zinvol (bv. bij bezoek) om het risico zo laag mogelijk te houden. Verder hopen we snel duidelijkheid te krijgen over vaccinatiemogelijkheden voor nieuwe bewoners.

 

Afspraken

Voor het bezoek van bewoners gelden vanaf maandag 1 maart volgende afspraken:

 • Bezoekers blijven op de kamer of nemen de bewoner mee naar buiten. Bezoekers mogen niet rondlopen in het gebouw.
 • Als een bewoner niet op de kamer is, belt het bezoek de zorg, de bezoeker mag zelf niet op zoek naar de bewoner. Als je weet dat een bewoner vaak van de kamer is, probeer de bewoner of het zorgteam op voorhand te informeren van je bezoek.
 • Bezoek moet niet meer gereserveerd worden.
 • Er zijn geen bezoekuren meer. De contacten die de bewoner selecteerde mogen langskomen wanneer ze dat wensen (probeer wel rekening te houden met de zorgmomenten ’s morgens bijvoorbeeld).
 • Bij binnenkomst is het verplicht om je gegevens te registreren: op die manier kunnen we u contacteren bij een eventuele besmetting in het woonzorgcentrum
 • Ontsmet regelmatig je handen en zeker:
  • Bij binnenkomst
  • Voor je de lift gebruikt
  • Nadat je de lift gebruikte
  • Na het aanraken van dieren
  • Bij het buitengaan
  • Van zodra je in het woonzorgcentrum bent, draag je een chirurgisch mondneusmasker. Dit kan je alleen afzetten op de kamer als je een knuffelcontact bent.
  • Tijdens het bezoek verlucht je de kamer van de bewoner voldoende.
  • Kinderen zijn terug welkom maar zij tellen als één bezoeker en kunnen dus enkel meekomen met één volwassene als zowel het kind als de volwassene het sociaal contact zijn van de bewoner.
  • Huisdieren blijven ook welkom maar ontsmetten van de handen na aanraking is hier zeer belangrijk.

Bewoners kunnen uiteraard ook beslissen om sommige versoepelingen nog niet toe te passen indien ze zich nog niet voldoende veilig voelen. De medewerkers blijven alle preventieve maatregelen volgen zoals het dragen van een chirurgisch mondneusmasker.

 

Grote bubbeldag

GEEN BEZOEK OP DE GROTE BUBBELDAG 12 MAART 2021

Die dag wijden we ons volledig aan de bewoners. De bewoners kunnen terecht op allerlei activiteiten om in de kijker te zetten dat Hof van Egmont terug één grote bubbel is. Om te vermijden dat er te veel externen door de bewoners lopen, is er uitzonderlijk geen bezoek toegelaten op vrijdag 12 maart.

Er is een hoge beschermingsgraad binnen het woonzorgcentrum dankzij de hoge vaccinatiebereidheid van zowel bewoners als medewerkers. Daardoor kunnen we nu versoepelen. De bescherming is echter geen 100% en geldt niet voor bezoekers. Het blijft dus belangrijk – vooral voor de bezoekers – dat iedereen zich aan de afspraken houdt zodat we allemaal op een veilige manier van deze kleine herwonnen vrijheden kunnen genieten.