Informatie over de kostprijs

Vaste verblijf - kortverblijf - dagverzorging - nachtverzorging

in de bijgevoegde documenten vindt u de prijzen voor:

  • een vast verblijf in het woonzorgcentrum
  • een kort verblijf in het woonzorgcentrum
  • één of enkele dag(en) per week in het dagverzorgingscentrum
  • één of enkele overnachting(en) per week in het nachtverblijf